A Campanile among Ruins
sheet: 25.8 x 36 cm (10 3/16 x 14 3/16 in.)

About Hercules Brabazon Brabazon