Hilario Gutierrez, ‘Cool Sky’, 2018, SmithKlein Gallery