Hilario Gutierrez, ‘Royal Light’, 2018, SmithKlein Gallery