Hiroaki Morita, ‘Orozco stares at Beuys, Beuys stares at Duchamp, Duchamp stares at you’, 2005, Aoyama | Meguro