Hiroki Tsukuda, ‘Stroll Around’, 2010, Japigozzi Collection

About Hiroki Tsukuda