Hiromi Tsuchida, ‘Isshiki-Kurosawa, Aichi’, 1969, IBASHO