Hiromi Tsuchida, ‘Nishiure, Shizuoka’, 1970, IBASHO