Hiromi Tsuchida, ‘Tanegashima, Kogashma’, 1973, IBASHO