Hiroshi Watanabe, ‘Azusa Tukamoto as Osome, Matsuo Kabuki’, 2003, photo-eye Gallery