Hiroshi Watanabe, ‘Choromatsu, Suo Sarumawashi’, 2008, photo-eye Gallery