Hiroshi Watanabe, ‘Fukunosuke, Suo Sarumawashi’, 2008, photo-eye Gallery