Hiroshi Watanabe, ‘Mari Ito 2, Tono Kabuki’, 2003, Micheko Galerie