Hiroshi Watanabe, ‘Marina Ema & Kazusa Ito, Matsuo Kabuki’, 2003, photo-eye Gallery