Hong Zhu An, ‘Imagination of Beauty’, 2001, Ode to Art