Hong Zhu An, ‘Memory of a Dream’, 2013, Ode to Art