Horacio Zabala, ‘Anteproyecto para tres monocromos y dos signos de equivalencia’, 2011, Henrique Faria Fine Art