HsingWan Chen, ‘An Ode in Praise of Life No.8’, 1990, Ke-Yuan Gallery