Hsu Wei-Hui, ‘Life Movement – Paying Tribute to Gaudi -2’, 2017, Liang Gallery