Hsu Wei-Hui, ‘Smiling Soaring (1)’, 2015, Liang Gallery