Hsu Wei-Hui, ‘You are My Tender Weapon No.1-5’, 2011, Liang Gallery