Hu Xiangqian, ‘The labor song 1 night’, 2012, Long March Space