Hu Xiaoyuan, ‘Grass Thorn I’, 2016, Beijing Commune