Huang Rui, ‘Courtyard in Summer No. 1’, 1983, 10 Chancery Lane Gallery