Huang Rui, ‘Dream No 2’, 1983, 10 Chancery Lane Gallery

About Huang Rui