Huang Rui, ‘The Weiji Hexagram’, 2016, 10 Chancery Lane Gallery