Huang Rui, ‘Yellow No. 6’, 1991, 10 Chancery Lane Gallery