Huang Yan, ‘Mao Zedong Waves’, 2005, Ethan Cohen New York