HUANG Yi-Sheng, ‘Where Intranquility Is Drifting’, 2016, Liang Gallery