Hüseyin Bahri Alptekin, ‘OLAY-LAR (OLAY-LAR, GERÇEK-LER, KOŞUL-LAR, KAZA-LAR, DURUM-LAR) / INCIDENT-S (INCIDENT-S, FACT- S, CIRCUMSTANCE-S, ACCIDENT-S, SITUATION-S)’, 2007, RAMPA