Hüseyin Bahri Alptekin, ‘OLAY-LAR (OLAY-LAR, GERÇEK-LER, KOŞUL-LAR, KAZA-LAR, DURUM-LAR) / INCIDENT-S (INCIDENT-S, FACT- S, CIRCUMSTANCE-S, ACCIDENT-S, SITUATION-S)’, 2007, RAMPA

80 x 55 x 4 cm, 31.5 x 21.65 x 1.57 inches (tümü / all)
14 x 55 x 4 cm, 5.51 x 21.65 x 1.57 inches (her biri / each)

About Hüseyin Bahri Alptekin