‘Ichimura Kakitsu’, date unknown, Indianapolis Museum of Art at Newfields

Indianapolis Museum of Art Accession Number: 72.47.96, Indianapolis Museum of Art Object Type: Default

Gift of Mrs. Kate Kiser Klein