Ichiro Kojima, ‘Around Inagaki, Tsugaru-shi’, 1960, Postmodernism Museum