Igor Mikhaylovich Sushenok, ‘Midday (Summer)’, 1998, Surikov Foundation