Igor Tishin, ‘Dmitri Shostakovich’, 2013, Vitavie Gallery