Ikki Sakamoto, ‘Mori’, 2007, SAKURADO FINE ARTS

About Ikki Sakamoto

Japanese, b. 1966, Gifu, Gifu Prefecture, Japan, based in Chiba, Chiba Prefecture, Japan