Ilya Kabakov, ‘The Flying #3’, 2006, Kunzt Gallery