Inachu Urushi, ‘Horsetail Grass Tea Caddy (T-3874)’, 1926, Erik Thomsen