Iryna Pap, ‘ Bridge over Laptoritsa river, Zakarpatskiy region, Ukraine’, 1963, Izolyatsia