Iryna Pap, ‘Chernivetskiy region’, 1965, Izolyatsia