Iryna Pap, ‘Zhulyany airport, Kyiv, Ukraine, 1964’, 1964, Izolyatsia