Jacek Świgulski, ‘A woman’, 2006, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels