Jacek Świgulski, ‘The Grace’, 2009, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels