Jacobo Borges, ‘Serie PH.G.32’, 2017, Galeria Freites