Jacopo Bassano, ‘Penitent St. Jerome’, Robilant + Voena