James Allen, ‘Onomatopoeia’, 2015, Seager Gray Gallery