James Martin, ‘Scarecrow’, 1986, Foster/White Gallery