Jan De Vliegher, ‘Iris Garden 1’, 2013, Galerie Zwart Huis