Jan Kanty Pawluśkiewicz, ‘De Revolutionibus’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels