Jan Kanty Pawluśkiewicz, ‘Piramidal 3’, 2017, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels