Jana Paleckova, ‘Untitled (One Eyed Skull)’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Jana Paleckova, ‘Untitled (One Eyed Skull)’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery