Jane Rosen, ‘Red Gypsey’, 2017, Tayloe Piggott Gallery